Firma DRAGON oferuje Państwu profesjonalne usługi odśnieżania placów, dróg, parkingów oraz terenów wielkopowierzchniowych.

Odśnieżamy drogi dojazdowe, osiedlowe, place i parkingi. Oferujemy posypywanie mieszanką piaskowo-solną, usuwamy lód oraz błoto pośniegowe wraz załadunkiem
i wywozem.

Ceny za usługi ustalane są indywidualnie.
Za nieodśnieżanie dachów grożą kary.
W świetle art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu,
w przypadku gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Sankcją za naruszenie obowiązków w tym zakresie jest grzywna w wymiarze od 100 do 360 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności od jednego do 12 miesięcy lub pozbawienia wolności do jednego roku.

 
 
   
 
 
 

Copyright © DRAGON           Kontakt: Krzysztof Wojas    tel. kom. 889 336 674         Tomasz Wojas   tel. kom. 506 036 947